Konsulting środowiskowy

 

 • Audyty środowiskowe
 • Porady prawne w zakresie legislacji środowiskowej
 • Interpretacje prawne
 • Ewidencje, sprawozdania i inna dokumentacja środowiskowa
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Profesjonalne szkolenia środowiskowe
 

  

Współpraca z samorządami

 

 • Programy Ochrony Środowiska
 • Sprawozdania z realizacji POŚ
 • Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planów/Programów/Strategii
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Gminne Programy Rewitalizacji
 • Programy Usuwania Azbestu z inwentaryzacją azbestu

 

Profesjonalne wsparcie w zakresie
ochrony środowiska!

 

Additional information